Certifikáty

Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými oprávneniami a povoleniami ktoré sú potrebné na zapájanie tepelných čerpadiel, klimatizácií, rekuperácií, elektroinštaláciíí a montáž protipožiarnach prstupov.

  • Certifikát na montáž tepelných čerpadiel 
  • Oprávnenie na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi v Slovenskej a Češkej republike
  • Oprávnenia na žiadanie programu zelená domácnostiam a obnova budov. 
  • Držitelia zeleného certifikátu za ekologickú recykláciu elektroodpadu
  • Certifikátom na zhotovovanie na protipožiarnych prestupov