Podmienky predĺženej materiálovej záruky na 5 a 7 rokov.

Podmienky predĺženej materiálovej záruky na 5 a 7 rokov.

Poskytovaná záručná doba je štandardne 2 roky a začína plynúť dňom dodania tovaru. V prípade zakúpenia a inštalovania našou firmou začína záručná doba plynúť dňom uvedenia do prevádzky.

Niektorý výrobcovia poskytujú predĺženú štandartnú záruku na 3 roky.
V prípade predĺženej materiálovej záručnej doby na  5 rokov v prípade kompresorov až na 7 rokov je nutné splniť požiadavky výrobcu.

Podmienky tejto záruky si každý výrobca udáva sám a sú dostupné na stránkach výrobcu. 
 Vo všeobecnosti je podmienkami 

  • Inštalácia certifikovanými partnermi  a firmami ako napríklad   - JLgarant s.r.o.
  • Zariadenie je nainštalované a a používané s inštalačným manuálom 
  • Zákazník potvrdí registračný email ktorý mu je zaslaný na e-mial do 1 mesiaca od inštalácie.
  • Pravidelná profylaktika zariadenia ( servis, údržba) 1x ročne. 

V prípade zariadení Daikin poskytuje každú druhú profylaktiku ( servis/ údržbu) bezplatne pokiaľ bolo zariadenie kúpené a inštalované našou spoločnosťou JLgarant s.r.o.

 

5 ročná  materiálová záruka na klimatizácie a tepelné čerpadlá  sa nevzťahuje na nevhodné prostredie pre jednotky inštalované v nevhodnom prostredí ( každý výrobca má svoje definície - nonstop prevádzky, serverovne...)

 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené atmosférickými vplyvy, vplyvom vyššej moci, neodborným zásahom tretej osoby a pod.