Podmienky predĺženej materiálovej záruky na 5 a 7 rokov.

Podmienky predĺženej materiálovej záruky na 5 a 7 rokov.

Poskytovaná záručná doba je štandardne 2 roky a začína plynúť dňom dodania tovaru. V prípade zakúpenia a inštalovania našou firmou začína záručná doba plynúť dňom uvedenia do prevádzky.

Pre klimatizácie a tepelné čerpadlá Daikin a Sinclair je záručná doba 3 roky / 36mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. V prípade zakúpenia a inštalovania našou firmou začína záručná doba plynúť dňom uvedenia do prevádzky.

V prípade 5 ročnej materiálovej záruky na klimatizácie a tepelné čerpadlá Daikin a Sinclair je nutný pravidelný servis zariadenia minimálne 1x ročne. (nevzťahuje sa na nevhodné prostredie pre jednotky ( kuchyne, výroby, možnosť kontaktu s kyselinou alebo zásadou, serverovne...) 

V prípade 7 ročnej materiálovej záruky na klimatizácie a tepelné čerpadlá Daikin je nutný pravidelný servis zariadenia minimálne 1x ročne. Záruka sa vzťahuje len pre fyzické osoby a čerpadlá v domácnosti. (nevzťahuje sa na nevhodné prostredie pre jednotky ( kuchyne, výroby, možnosť kontaktu s kyselinou alebo zásadou, serverovne...) 

Predĺženú záruku poskytujeme len mi a vzťahuje sa len pokiaľ bol výrobok/ tovar kúpený u nás a inštalovaný našou spoločnosťou a boli splnené všetky podmienky ako pravidelný servis, žiadne extréme podmienky a pod. 

 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené atmosférickými vplyvy, vplyvom vyššej moci, neodborným zásahom tretej osoby a pod.