Obnov DOM 2022-2026

WWW.CERPADLODODOMU.SK

Obnovte s nami svoj rodinný dom

Obnova rodinných domov je súčasťou národného programu "Plánu obnovy" a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do konca roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu vyše 30 tisíc domácností. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní rozpočet domácností a zároveň zníži emisie CO2 a prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. www.cerpadlododomu.sk

Rekonštrukcia rodinného domu

Na čo všetko môžete získať príspevok?

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

Zlepšovanie tepelno-technických vlastností

  • Inštalácia zdroja energie ( Tepelné čerpadlá a solárne kolektory)
  • Zelená strecha
  • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
  • Tieniaca technika
  • Odstránenie azbestu

Všetko čo potrebujete vedieť nájdete na OBNOV DOM