Ako vybrať radiátory

Ako vypočítať potrebný vykurovací výkon radiátora?

Najskôr musíme zistiť, koľko tepla váš vykurovací systém skutočne potrebuje vyrobiť.

Základom na to sú tieto údaje o výkone vykurovacieho systému. Tie sa skladajú z nasledujúcich faktorov:

  • teplota vody na vstupe
  • teplota vody na výstupe
  • izbová teplota

Staršie systémy ústredného vykurovania stále pracujú s vysokou teplotou vody na vstupe 70-80°C ale stretávame sa aj s 90°C.
Podľa dnešných noriem a predpisov sa vykurovacie systémy navrhujú ako nízkoteplotné do 55°C.
Čím nižšia je teplota vody na vstupe tým väčší musí byť priestorový radiátor.

Pre výpočet výkonu používa tabuľkové hodnoty:

Požadovaná izbová teplota

 

18 °C

20 °C

24 °C

Rok výstavby domu

do 1982

111,6 W/m²

121,6 W/m²

141,7 W/m²

 

1983 do 1994

90.0 W/m²

99,2 W/m²

115,9 W/m²

 

od 1995

73,9 W/m²

80,8 W/m²

94,6 W/m²

 

A0 a A0+

40W/m²

40W/m²

40W/m²

 

Pre spoľahlivé vykurovanie je potom najlepšie zvoliť radiátor s najbližším vyšším výkonom.

Ako teda vybrať správny radiátor?

Začnime od začiatku. Pri výbere radiátora je potrebné venovať pozornosť nielen tvaru a farbe, ale aj typu prenosu tepla. To má rozhodujúci význam pre príjemnú vnútornú klímu v obytných priestoroch.
V zásade platí, že čím vyšší je podiel sálavého tepla, tým vyšší je komfort vykurovania obytných priestorov.

Pre výber radiátora podľa stanoveného vykurovacieho výkonu je potrebné vziať do úvahy aj nasledujúce faktory:

  • stanovený požadovaný vykurovací výkon,
  • úroveň prietokovej teploty (nastavenie kotla),
  • stavebné obmedzenia (napr. výklenok okna),
  • veľkosť radiátora (plocha, typ radiátora).

 

Poznáme 5 základných typov radiátorov.

TYP 10
Jednovrstvová bez konvektora. Stavebná hĺbka 44 mm.

TYP 11
Jednovrstvová s konvektorom. Stavebná hĺbka 55 mm.

 

TYP 20
Dvojvrstvové bez konvektora. Hĺbka 76 mm.

TYP 22
Dvojvrstvové s konvektorom. Stavebná hĺbka 100 mm.

TYP 33
Trojvrstvové s konvektorom. Inštalačná hĺbka 162 mm.

 

V praxi výber doskového radiátora funguje takto:

  • vyberte tabuľku s vhodnou teplotou prietoku.
  • vyberte z tabuľky požadovaný vykurovací výkon (W) (prípadne viac radiátorov).
  • určite požadovaný radiátor v zodpovedajúcej veľkosti.

Prietoková teplota 55 °C

obr-ako-kurit-08-1200x800

Prietoková teplota 70 °C

obr-ako-kurit-09-1200x800

Prietoková teplota 75 °C

obr-ako-kurit-10-1200x800


Veľkosť radiátorov pri nízkej teplote prúdenia je veľmi dôležitá nakoľko p
ri nízkych teplotách prietoku potrebujete pre rovnaký vykurovací výkon väčší radiátor. Veľkosť radiátora závisí od jeho dĺžky, výšky a hĺbky. Hĺbka je určená typom radiátora (viď vyššie).

 Hodnoty v tabuľkách sú len orientačné. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním našich tabuliek.